avatar
Bạn chưa đăng nhập
Tài khoản
0
0

I. Giới thiệu Max 4D
- Max 4D là sản phẩm xổ số tự chọn theo dãy số do Vietlott online phát hành bao gồm Max 4D cơ bản và Max 4D tổ hợp. Người chơi được tự lựa chọn con số tham gia dự thưởng hoặc nhờ hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng.
Video hướng dẫn chi tiết
II. Lịch mở thưởng
- Các ngày Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần.
- Thời gian quay số: (18h00 – 18h30) các ngày Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần.
>> Xem thêm: xs Keno siêu tốc
III. Hướng dẫn cách chơi
1. Cách chơi Max 4D cơ bản và tổ hợp
- Người chơi lựa chọn 1 bộ số có 4 chữ số từ 0000 đến 9999 để có cơ hội trúng thưởng lên tới 1.500 lần giá trị vé tham dự thưởng.
- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng tối thiểu là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.
2. Cách thức tham gia dự thưởng
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, số kỳ, giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc thao tác trong hệ thống Lucky Lotter. Việc lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng được thực hiện theo các hình thức sau:
➤ Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn toàn bộ các số tham gia dự thưởng để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
- Hoặc
➤ Người tham gia dự thưởng để hệ thống máy tính lựa chọn tự động toàn bộ các số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
- Hoặc
➤ Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn một số các số tham gia dự thưởng và để hệ thống máy tính lựa chọn tự động các số tham gia dự thưởng còn thiếu của bộ số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng hoàn chỉnh.
- Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 06 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.
- Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé.
- Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:
➤ Tên sản phẩm.
➤ Bộ số dự thưởng.
➤ Ngày, giờ phát hành vé.
➤ Giá trị tham gia dự thưởng
➤ Ngày, kỳ quay số mở thưởng.
➤ Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giả vé dự thưởng.
➤ Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên vé tham gia dự thưởng.
➤ Người tham gia dự thưởng không có quyền hủy vé tham gia dự thưởng đã mua.
IV. Cơ cấu giải thưởng
1. Cách chơi Max 4D cơ bản
a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
- Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
- Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
- Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
c) Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
2. Cách chơi Max 4D tổ hợp
a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi Max 4D cơ bản để xác định giải thưởng.
b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
3. Lưu ý
- Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Hệ thống mua vé số online uy tín: muavietlottonline.com - vietlott.mobi - atrungroi.vn