avatar
Bạn chưa đăng nhập
Tài khoản
0
0

KENO là gì?
- KENO là 1 hình thức xổ số tự chọn số quay số nhanh do Vietlott phát hành, chính thức ra mắt vào thứ 6 ngày 23/08/2019.
- Xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút từ thứ Hai đến Chủ Nhật hàng tuần, với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.
- Trường hợp vietlott online có thay đổi thời gian phát hành, lịch quay số mở thưởng Công ty Xổ số điện toán Việt Nam sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 05 ngày trước ngày có thay đổi.
Video hướng dẫn chi tiết
II. Cách chơi KENO
1. Cách chơi cơ bản
1.1 Cách chơi cơ bản
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng có từ một (01) số đến tối đa mười (10) số trong tập hợp các số từ 01 đến 80 để tham gia dự thưởng.
- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.
1.2 Cách chơi chẵn - lẻ
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn một trong các hình thức: chẵn hoặc lẻ hoặc chẵn 11-12, Lẻ 11- 12 hoặc hòa chẵn lẻ.
- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng tối thiểu là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.
1.3 Cách chơi lớn - nhỏ
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn một trong các hình thức: lớn hoặc nhỏ hoặc hòa lớn nhỏ.
- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng tối thiểu là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.
2. Cách thức tham gia dự thưởng
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, số kỳ, giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc thao tác trong hệ thống Lucky Lotter. Việc lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng được thực hiện theo các hình thức sau:
- Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn toàn bộ các số tham gia dự thưởng để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng. hoặc
- Người tham gia dự thưởng đề hệ thống máy tính lựa chọn tự động toàn bộ các số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng hoặc
- Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn một số các số tham gia dự thưởng và để hệ thông máy tính lựa chọn tự động các số tham gia dự thưởng còn thiếu của bộ số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng hoàn chỉnh.
- Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 10 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp
- Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé.
- Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:
- Tên sản phẩm
- Bộ số dự thưởng
- Ngày mở thưởng
- Giá trị tham gia dự thưởng
- Ngày, giờ, kỳ phát hành vé
- Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giả vé dự thưởng
- Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên vé tham gia dự thưởng.
- Người tham gia dự thưởng không có quyền hủy vé tham gia dự thưởng đã mua.
III. Cơ cấu giải thưởng KENO
1. Cơ cấu giải thưởng cách chơi cơ bản
Cơ cấu giải thưởng tương ứng với một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
 
Ghi chú: Keno giới hạn số tiền trả thưởng đối với bậc 8, bậc 9, bậc 10 tối đa 10 tỷ đồng trên 1 kỳ quay.
- Đối với bậc 8: Trong 1 kỳ quay số mở thưởng nếu có từ dưới 50 bộ số bậc 8 trùng 8 số thì mỗi bộ số sẽ nhận được 200 triệu đồng. Nếu có nhiều hơn 50 bộ số bậc 8 trúng thì mỗi bộ số sẽ nhận được sẽ bằng 10 tỷ đồng chia đều cho số bộ số trúng.
- Đối với bậc 9: Trong 1 kỳ quay số mở thưởng nếu có từ dưới 12 bộ số bậc 9 trùng 9 số thì mỗi bộ số sẽ nhận được 800 triệu đồng. Nếu có nhiều hơn 12 bộ số bậc 9 trúng thì mỗi bộ số sẽ nhận được sẽ bằng 10 tỷ đồng chia đều cho số bộ số trúng.
- Đối với bậc 10: Trong 1 kỳ quay số mở thưởng nếu có từ dưới 5 bộ số bậc 10 trùng 10 số thì mỗi bộ số sẽ nhận được 2 tỷ đồng. Nếu có nhiều hơn 5 bộ số bậc 10 trúng thì mỗi bộ số sẽ nhận được sẽ bằng 10 tỷ đồng chia đều cho số bộ số trúng.
2. Cơ cấu giải thưởng cách chơi bổ sung
Dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng
Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
. Người chơi trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
. Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
. Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
Hệ thống mua vé số online uy tín: muavietlottonline.com - vietlott.mobi - Vé Số Đại Phát - atrungroi.vn - vsmb.vn - muaxosoonline.com - Keno